ilandelisi sözleşme kuralları

"ilandelisi.com" üyesi olmak istiyorsanız, kayıt formunu doldurmanız ve "ilandelisi.com" üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Üyelik başvurusuyla, reşit (18 yaş ve üzeri) olduğunuzu, aşağıdaki sözleşme şartlarını, kuralları ve uyarıları değiştirmeden kabul ettiğinizi beyan etmiş olacaksınız. Bu nedenle aşağıdaki şartları ve hükümleri dikkatle okumanızı rica ediyoruz.

GENEL ÇALIŞMA ŞARTLARI

KULLANIM ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ: "ilandelisi.com"’un, aşağıda yazılı şartları, kuralları ve uyarıları gerekli gördüğünde her zaman değiştirmek, iptal etmek, yenilerini koymak yetkisi vardır. Bu değişiklikleri takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

GENEL TANIMLAR:

Aşağıdaki belirtilen genel şartlar "ilandelisi.com" ve üyeler arasındaki, üyelik ilişkilerini düzenler ve bu üyelere hangi şartlarda hizmet verileceğini açıklayıp belirtir.


- Üye, ister ürün veya hizmet satsın (satıcı diye anılacaktır), ister ürün veya hizmet satın alsın (alıcı diye anılacaktır). Üye olacaklar bu anlaşmanın hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir.

- Üyelik kaydı'nı gerçekleştiren ve "üye ol" butonunu tıklayan her birey bu anlaşmanın bütün şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

- "ilandelisi.com" sitesine, ilanını verecek kişiler, ilan işlemlerini ancak üye olarak yapabilirler. Üye olmakla kişi, kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur. Üye, belirlediği “şifre” ile ilan verebilir, ilan sürelerini uzatabilir, ilanlarını değiştirebilir ve silebilir. Bu nedenle, gerçek üye kullanıcı ve yönetimin dışında, üçüncü şahıslar tarafından kullanıcı adına, şifreye ve ilanlara yapılan saldırılar, müdahaleler, ilanlarda yapılan değişiklikler, silinmeler vs. istenmeyen durumlardan "ilandelisi.com" sorumlu değildir.

- "Kullanıcı adı" ve “Şifre” üyeye özeldir. Aynı "kullanıcı adı" ve “şifre” iki farklı üyeye verilmez. şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

- İlanlarda kullanılan fotoğraf, sadece satılan ürün veya hizmete ait olmalıdır. Kişilerin yer aldığı fotoğraflar kullanılmamalıdır. Kişilerle birlikte olan ilan fotoğraflarının kullanılması halinde sorumluluk ilan sahiplerine ait olacaktır. "ilandelisi.com" bundan sorumlu tutulamaz. İlanı veren veya 3.şahıslar, bu nedenlerle "ilandelisi.com"’dan hiçbir hak talep edemez.

- Siteye sunulan ilanlar karşılığında her ne şekilde olursa olsun, hiçbir sebeple siteden para talep edilmeyecektir.

- "ilandelisi.com"’a verilen ilanın doğruluğundan yalnızca ilanı veren kişi sorumludur.

- "ilandelisi.com", kullanıcılarının IP numaralarını, Site’nin emniyeti için kaydetmektedir. Kayıttaki amacımız, sitemizi kullanan kişilere rahat ve güvenli bir ortam sağlamaktır.

- Kullanıcıların, "ilandelisi.com"’a üye olurken girdikleri kişisel ve araçları ile ilgili vermiş oldukları bilgilerin güvenliğini sağlayacak teknik önlemler, "ilandelisi.com" tarafından alınmıştır. Ancak, tüm bu önlemlere rağmen, herhangi bir kişinin güvenlik önlemlerini aşamayacağını, "ilandelisi.com" garanti edememektedir. Bu nedenle istenmeyen böyle bir olayın olması durumunda, "ilandelisi.com" bundan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle de kullanıcılar, üye olurken veya araçları ile ilgili bilgileri verirken bu riskleri kabul etmiş sayılırlar.

HİZMETİN TANIMI:
www."ilandelisi.com", Üye olan satıcıları ve alıcıları sanal bir ortamda buluşturarak alışveriş yapmalarını sağlar.Alım satım işlemi alıcılar ve satıcılar arasında gerçekleşir.

- "ilandelisi.com", oluşturduğu bu sanal platformda mal veya hizmet satıcısı değildir. Hiçbir şekilde satılan mallardan, ilanların içeriğinden, doğruluklarından, taahhütlerini yerine getirmeyen kullanıcılardan, diğer kullanıcılara ve 3. Şahıslara karşı sorumlu değildir. Dolayısıyla "ilandelisi.com", web sayfalarındaki ilanların tamlığına, doğruluğuna, tutarlığına ilişkin hiçbir güvence vermez ve içeriğin kullanımından kaynaklanacak herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değildir.

- T.C ve Uluslararası kanunlarınca satışı yasak olan ve genel ahlaka aykırı olan malların ve hizmetlerin satışa sunulması yasaktır. Ayrıca "ilandelisi.com" web sitesinin belirtilen yayın amaçları dışındaki ilgisiz ,yanıltıcı ve zararlı içerik içeren bir ilan veya bunlara bağlantı içerikle karşılaşması durumunda "ilandelisi.com", üyeliği iptal hakkına sahiptir ve üye için suç duyurusunda bulunabilir.

- "ilandelisi.com", sistem veya ağ zaiyatı, dosya bozulmaları (corruption) veya kazayla silme dolayısıyla veya herhangi başka bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkan herhangi bir silinmeden, değişiklikten veya iş veya veri kaybından sorumlu değildir.

- "ilandelisi.com", ayrıca üyelerine istediği ve uygun gördüğü her türlü hizmeti verebilir.

DİĞER İNTERNET WEB SİTELERİNE YAPILAN LİNKLER:
"ilandelisi.com"'un sayfalarından, "ilandelisi.com" harici internet sitelerine link köprüleri olabilir. "ilandelisi.com", kendisinin işletmediği bu sitelerin kendilerine özgü gizlilik politikalarından, muhteviyatından, değişikliklerinden, yenilenmelerinden, her nevi bilgi transferlerinden ve güvenliğinden sorumlu değildir ve olamaz. "ilandelisi.com"’daki diğer web sitelerine olan link köprüleri, sadece kullanıcılara kolaylık olması içindir. Ayrıca "ilandelisi.com"’da, diğer internet sitelerine linklerin olması, "ilandelisi.com"’un, o siteleri desteklemesi veya o siteleri işletenler ile işbirliği içinde olması anlamına gelmez.

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
- Üye, "ilandelisi.com"'a, kendi tarafından belirlenen "şifre" ile kaydolur. Kayıt işlemlerini tamamlayan her üye, sitenin hizmetlerini "şifresini" girerek kullanabilir.

- Her üye, "elektronik posta" ve "şifresini" girerek yaptığı bütün işlemlerden sorumludur

- Üyelik, "ilandelisi.com"'un sunduğu (alıcı ve satıcıları bir araya getirdiği) sanal fuar platformunu kullanma imkanını verir. Bu platform amaç dışı kullanılır ise, "ilandelisi.com" üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

- "ilandelisi.com"'a kayıt olan her üyenin, kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin yanlış, eksik veya sahte oldukları belirlenir ise üyelik hemen iptal edilecek ve üyenin, "ilandelisi.com"'un hizmetlerini kullanması sonlandırılacaktır.

- Her üye kullanıcı, üyeliği devam ettiği süre içerisinde, yayınlanan ilanları satıldığı takdirde, satılan ilanla ilgili bilgilerini web sayfasından silmekle yükümlüdür. Üye dilerse ilanlarının silinmesini, "ilandelisi.com"’dan da yazılı olarak talep edebilir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak oluşabilecek sorun ve iş kayıplarından "ilandelisi.com" sorumlu olmayacaktır.

- E posta ve şifresinin korunması ve gizli tutulması üyenin kendi sorumluluğundadır. Bu şifrenin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden üye tam sorumludur. E posta ve şifresinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden üyeler gecikmeden durumu "ilandelisi.com"'a bildirmelidir. Bildirim işlemi, e posta ve şifrenin kullanılmasından doğan sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmez. Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden sorumlu olacağını bilmelidir.

- T.C ve Uluslararası kanunlarınca satışı yasak olan ve genel ahlaka aykırı olan malların ve hizmetlerin satışa sunulması yasaktır. Bu hallerde "ilandelisi.com", üyeliği iptal hakkına sahiptir ve üye için suç duyurusunda bulunabilir.

- Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanırken, yasaların ve özellikle Türk Ceza Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun getirdiği düzenlemelere uygun hareket etmeyi; aksi halde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

"ilandelisi.com"'UN YETKİLERİ:
- "ilandelisi.com"'da verilen hizmetlerin ve yazılımların, grafiklerin ve yazıların telif hakları "ilandelisi.com"'a saklıdır, hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

- "ilandelisi.com", verdiği hizmetleri, istediği zaman kısmen veya tamamen durdurabilir, bu durumda "ilandelisi.com"'un üyelere veya 3.şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

- "ilandelisi.com", site içindeki servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

- "ilandelisi.com", olabilecek teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut bütün maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman (buradaki adres yolu, bizim siteye göre uyarlanacak) "http://www.ilandelisi.com/kurallar.asp" adresinde bulabilir ve okuyabilirler.

- "ilandelisi.com", ayrıca üyelerine istediği ve uygun gördüğü her türlü hizmeti verebilir. Mevcut hizmetlerini değiştirebilir ve istediği hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir.

- "ilandelisi.com", sitenin genel şartlarına uymayan teklifleri verenlerin, üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir ve üyeliği iptal edilen şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Fakat iptal işlemi, kullanıcıların üyelikleri döneminde gerçekleştirdikleri işlemlerin sorumluluğunun sona erdiği anlamına gelmez.

- "ilandelisi.com" tamamıyla kendi insiyatifinde olmak üzere, Site’ye ve ilgili hizmetlerinin tamamına veya bir kısmına istediği an, herhangi bir uyarı olmaksızın, ulaşımınızı durdurmak hakkını kendinde mahfuz tutmaktadır. Ayrıca lüzumlu gördüğü hallerde, ilanların herhangi birini, tamamıyla veya kısmen istediği zaman yayından kaldırabilir, değiştirebilir.

- "ilandelisi.com" hiçbir suretle üyelikle toplanan, kendi kontrolündeki kişisel bilgileri üçüncü kişi ve/veya kurumlara satmamayı, kiralamamayı taahhüt eder. Bunun yanında araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde "ilandelisi.com", kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. - "ilandelisi.com", üyelerinin ve ziyaretçilerinin kişisel gizlilik haklarına riayet eder.

- "ilandelisi.com", sitenin hatasız ya da virüs taşımadığını garanti etmez. Bu konularla ilgili teknik önlemler tarafımızdan alınmaktadır. Ancak, tüm bu önlemlere rağmen, herhangi bir kişinin güvenlik önlemlerini aşamayacağını, "ilandelisi.com" garanti edememektedir. Bu nedenle istenmeyen böyle hallerde, "ilandelisi.com" bundan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, bilgisayarlarınızda oluşabilecek herhangi bir sorun nedeniyle sorumluluk kabul etmez.

- "ilandelisi.com" sitesi ile ilgili tüm haklar mahfuzdur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER VE YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "ilandelisi.com"'un kayıtları geçerli olacaktır. Üye, "ilandelisi.com"'un kayıtlarına itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Bu sözleşme ile doğabilecek bütün itilaflarda önce bu anlaşmadaki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise, T.C kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

"ilandelisi.com", istediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

"ilandelisi.com" sitesini kullanmakla, site’nin kanun dışı, yasaklanmış ve üyelik sözleşmesinde bahsedilen kurallara, şartlara ve uyarılara aykırı amaçlarla kullanmayacağınızı taahhüt etmiş oluyorsunuz.

"ilandelisi.com" aracı niteliğinde bir site olup, hiçbir sorumluluk kabul etmez

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin
ilandelisi.com ilan platformu IOS ve ANDROID CİHAZINIZA İNDİRİN